Geoblog.pl    joael    Zdjęcia    2006-Amsterdam-Bruksela-Paryż    Obelisque de Luxor
Obelisque de Luxor
Zobacz wpis z tego miejsca:
Dzień 1
Zobacz cały album z tej podróży:
2006-Amsterdam-Bruksela-Paryż
joael
Dominik Ch
zwiedził 32% świata (64 państwa)
Zasoby: 2710 wpisów2710 1358 komentarzy1358 37922 zdjęcia37922 267 plików multimedialnych267