Geoblog.pl    joael    Zdjęcia    2012-Rzym-Watykan    Piazza Pio XII, w tle bazylika
Piazza Pio XII, w tle bazylika
Zobacz wpis z tego miejsca:
Do Piazza San Pietro
Zobacz cały album z tej podróży:
2012-Rzym-Watykan
joael
Dominik Ch
zwiedził 30% świata (60 państw)
Zasoby: 2440 wpisów2440 1195 komentarzy1195 33777 zdjęć33777 267 plików multimedialnych267