Geoblog.pl    joael    Zdjęcia    2012-Rzym-Watykan    Piazza Pio XII
Piazza Pio XII
Zobacz wpis z tego miejsca:
Do Piazza San Pietro
Zobacz cały album z tej podróży:
2012-Rzym-Watykan
joael
Dominik Chrzanowski
zwiedził 32% świata (64 państwa)
Zasoby: 2713 wpisów2713 1364 komentarze1364 38035 zdjęć38035 267 plików multimedialnych267