Geoblog.pl    joael    Zdjęcia    2011-Bałkany    Twierdza zdobyta!
Zobacz wpis z tego miejsca:
Twierdza zdobyta!
Zobacz cały album z tej podróży:
2011-Bałkany
joael
Dominik Chrzanowski
zwiedził 32% świata (64 państwa)
Zasoby: 2714 wpisów2714 1367 komentarzy1367 38035 zdjęć38035 267 plików multimedialnych267