Geoblog.pl    joael    Zdjęcia    2017-Turyn    Piazza Vittorio Vento
Piazza Vittorio Vento
Zobacz wpis z tego miejsca:
Zwiedzanie miasta
Zobacz cały album z tej podróży:
2017-Turyn
joael
Dominik Chrzanowski
zwiedził 32% świata (64 państwa)
Zasoby: 2711 wpisów2711 1363 komentarze1363 38012 zdjęć38012 267 plików multimedialnych267